Adres:Remzi ve Sevim Canım Apt., Yeşiltepe Mah. Yavuz Selim Bulvarı 393/4 Ortahisar, Trabzon, Türkiye
Telefon: 00-90-462-202 6262
Telefon: 00-90-462-202 6363
Faks: 00-90-462-202 6464
Email: trabzon@mfa.gov.ct.tr


captcha